D A T A O P G A V E R    2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5


Nogle af opgaverne: (Klik på dem)   (Oktober 2014 : se endvidere "eKurser.nu" - bibliotekernes hjælpevideoer) Klik her     

  1 E-boks og Digital Postkasse 

  2 Yashya Hassan

  3 Musetræning

  4 Julekort

  5 Brevfletning

  6 Gmail

  7 Opdatering af JAVA

  8 Leg/Prøv med NemId (Demo)

  9 Dobbelt Vindue

10 Pub-fil til PDF-fil

11 Billeder

 
01/10/2013
1) Trafikstyrelsen.dk -> Grøn Transport
     Skriv de 10 grønne køreråd med numre - uden undertekster

2) Inddæmning på Nordfyn
    Billede før og efter - antal km2 - omkostninger - dato for åbning.

08/10/2013
1)  E-boks
er den postkasse, som private virksomheder kan sende digitale dokumenter til.
     E-boks er frivillig at anvendefor borgere og virksomheder.
2)  Digital Postkasse er den postkasse, som offentlige myndigheder sender digital post til. Digital Post er obligatorisk
     for virksomheder pr.1. november 2013 og for borgere pr. 1 . november 2014. Alle borgere eller virksomheder, der
     ikke har tilmeldt sig inden disse datoer, får automatisk en digital postkasse tildelt og bliver underrettet om dette i
     et fysisk brev ca. 2 måneder forinden.
     Borgernes postkasse ligger på borger.dk mens virksomhedernes ligger på virk.dk.
For breve og meddelelser fra (og til) private og fra offentlige myndighedersåfremt disse sidste er
     tilmeldt før "eDag3".
Ønskes mulighed for at sende meddelelser til og tilmelde flere offentlige myndigheder skal man tilmeldes
     Kort om oprettelse og brug af Eboks og DigitalPost (se e-boks.dk og borger.dk)

3)  Ejendomsskat på egen ejendom

15/10/2013
1) Sammenkobling af E-boks og Digital Postkasse :
    Hvis alle - offentlige og private meddelelser - skal vises i e-boks så klik på Digital Post"    Hvis alle - offentlige og private meddelelser - skal vises i digital postkasse
   så marker : "Jeg ønsker at kunne se inholdet fra e-Boks........"(nederst)2)   Se spændende hjemmesider :marinetrafic.com og  meyerwerft.de

22/10/2013
 1)  Oprette Digital Postkasse og E-boks
;     se Introduktion til Digital Post(Odense Kommune)
      og Introduktion til E-Boks

29/10/2013
1)  Word : Skriv digt af  YAHYA HASSAN

2)  Indsæt  billede af ham og hans fødeland.

05/11/2013
1)  Se hjemmeside: Syddjurs Seniorer : Klik på EDB --> Grundlæggende --> Musetræning

2) 11.11.1918  kl. 1100?

12/11/2013
1) Som 05/11

2) Julekort 2013
    Publisher --> Filer --> Nyt --> Kort --> rul ned til --> 1/4 A4 2-falset højformat 10 x 14,8 cm --> Opret
    Svar "Ja" til at der skal indsættes 3 sider
    Indsæt "Tekstfelter" for den ønskede tekst og "Indsæt" billeder m.v.  f. eks. kopieret fra internettet.

19/11/2013
1) Julekort 2013

21/11/2013
1) Brevfletning (Julekort) 
    Forsendelser --> Vælg modtagere --> Ny liste  (5 poster) --> Gem liste --> Indsæt fletfelter -->
    Indsæt "Hilsen" --> Vis resultater --> hvis alle er ok klik på "Vis resultater" igen --> Afslut og flet
   
    Gå til Word --> Forsendelser --> Start brevfletning --> Konvolutter --> vælg konvolutstørrelse
    --> Udskrivning (placering af tekst på konvolut og af konvolut i printer)
    -->Indsæt fletfelter --> Vis resultater --> hvis alle er ok  klik på "Vis resultater" igen --> Afslut og flet
   
28/11/2013
1) Brevfletning - fortsat: Etiketter: som ovenfor - efter "Indsæt fletfelter" --> "Opdater etiketter" og" Vis resultat"

04/12/2013
1) E-mail - skrive og sende

2) Æbleskiver og Gløg

    Det var 201307/01/2014
Hold  1 :  Diverse vedr. email m.v.

Hold  2 : do

14/01/2014
Hold 1 :  Gmail
     Klik på : kursus-gmail.aeldre-edb-gentofte.dk
Hold 2 :  Gmail28/01/2014
1)  E/Gmail

2)  Opdatering af JAVA :
     Prøv hjælpeprogram fra "DanskeBank" :Klik her
     Kørslen af programmet starter med lidt speciel skærm. Du skal svare på spørgsmålet om du vil starte
     programmet: J/N. Tast J og programmet installerer seneste Java-version.

3)  Her er en "Gør det selv" - løsning04/02/2014 
1)  DONG og Goldmann-Sachs : Tekst + billeder. 
 
2)   Hundertwasser : Tekst og billeder  -  Hvad forestiller det ?


2014 - 2

23/09/2014 

Anvendelse af dobbelt vindue
Åbn WORD og Hjælp (? i øv.højre hjørne) og skriv "Tabel" i søgefeltet.

 
2/11/2015 

Gemme Pub-fil som PDF:

Pdf-filen skal vise side 1-2 og 3-4 o.s.v.
1. Marker hele pub-filen (alle sider - i venstre margen))
2. "Gem som"  PDF
3. Klik på Indstillinger
4. Udskriftsindstillinger:
Papir:  A 4,  liggende,  flere sider pr ark >>OK>>OK >>Gem>>Evt. Nyt filnavn
5. Udskriv det viste billede.

20/01/2017 

Billedbehandling


1)   Flytte, kopiere mv:


2)  Bibliotekernes kurser  okt_dec-13_jan14_sept14_sept15_nov15_mar16_jan17_jan18_okt19